Archív kurzů

Cesta k sobě (prožitkový víkend pro ženy)

Termín: 6.5.-8.5.2022

Lektorský tým:

Monika Sedláčková, koučka životní spokojenosti a lektorka terapeutického tance

Vendula Malochová, wellness koučka pracující s esenciálními oleji

Veronika Vítková - Raindrop masérka

 

Reference:

Metody a techniky práce s rodinami a dětmi s narušenou vztahovou vazbou  

Termíny: 20.-21.1.2022; 17.-18.3.2022

Lektorský tým: 

Martina Žiga Černá, Věra Nešutová, psycholožky


Reference:


Stres, psychosomatika a integrace sebepéče o duši a tělo

Termín: 19.5.-20.5.2022

Lektorka: 

MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková, lékařka s 35letou praxí


Reference:
Psychoterapeutický pohled na poruchy příjmu potravy  

Termín: 16.2.2023

Lektorka:

Mgr. Kateřina Ožanová, klinická psycholožka