Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro účast na akcích pořádaných Open Edu Life, z. s., platné od 1.1.2022

Rezervace

Pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy uhradit uvedenou zálohu předem. Bez úhrady zálohy nemáte místo v kurzu rezervováno.

Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.

Kapacita míst je omezena, po překročení této kapacity bude Vaše rezervační záloha vrácena.

Způsob platby

Záloha musí být uhrazena předem pro rezervaci Vašeho místa. Zbývající část účastnického poplatku je nutné uhradit bezhotovostně nejpozději 14 dnů před zahájením akce. Veškeré údaje k platbě Vám budou zaslány emailem nebo jsou uvedeny u dané akce.

Zrušení účasti před začátkem akce

Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním kurzu.

Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, ale je možné za sebe najít náhradníka.

Při zrušení účasti na akci méně jak 14 dní předem a pokud účastník za sebe nenajde náhradníka je povinen uhradit 100% částku kurzovného.

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

Zrušení kurzu

V případě zrušení kurzu ze strany pořadatelů má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení.

Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané spolkem Open Edu Life, z.s.

Uchovávání poskytnutých osobních údajů a jejich využívání

Poskytnuté osobní údaje jako je jméno, e-mailová adresa a telefon jsou uchovávány tak, aby nedošlo k jejich zneužití. Jsou uchovávány na dobu neurčitou a jsou využívány zejména k zajištění možnosti přihlašování na akce, sdělování informací souvisejících s kurzy, na které se subjekt údajů přihlásil, a ke sdělování informací o plánovaných akcích. Z odběru informací o plánovaných akcích se lze kdykoliv odhlásit.