Co děláme?

Naše hlavní služby

Vzdělávání a kurzy

Vzdělávání a kurzy jsou hlavní oblastí našeho spolku, které se chceme věnovat. Dlouhodobě se vzděláváním zabýváme každá ve svých soukromých praxích. Máme v úmyslu přinést nová, neobvyklá témata ve vzdělávání. A to nejen v obsahu, ale i ve formě vzdělávání. 

Připravujeme vzdělávání a kurzy zejména pro pracovníky pomáhajících profesí (psychology, psychiatry, sociální pracovníky, pracovníky sociálních služeb), pedagogy základních i mateřských škol. 

Chceme však přinést nové vzdělávací prvky nejen pro odbornou, ale i pro širokou, laickou veřejnost. 

Naše vize se v této oblasti zaměřují na psychosomatiku, práci s traumatem a stresem.

Více informací naleznete zde

Děkujeme za Vaši přízeň. 

Činnost ve prospěch dětí a rodin

Jsme psycholožky a ve své praxi se setkáváme s problémy dětí a rodin téměř při každé terapeutické práci i při psychologickém poradenství. 

Potvrdilo se nám, že děti prospívají v rodině tehdy, když jejich rodiče mají dobrý partnerský vztah plný tolerance a vzájemného pochopení. 

Svou činností bychom chtěli přispívat k naplňování a podpoře zásad zdravé rodiny. 

Psychologické a psychoterapeutické služby

Poskytujeme psychologické poradenství a psychoterapeutické služby jednotlivům, párům, rodinám a samozřejmě i dětem. 


Více informací naleznete zde.

Supervize

Supervize je důležitou součástí sebepéče pro všechny, kteří pracují s lidmi. 

Nedostatek supervize může přispívat k pocitům opotřebovanosti, rigidity a zaujímání obranné pozice. V profesích, které vyžadují, abychom toho ze sebe tolik vydali, se přitom mohou objevit velmi snadno. V krajním případě mohou vést k "syndromu vyhoření". 

Supervize může pomoci tento proces zastavit. Může dát příležitost podívat se na věci s odstupem, vyvarovat se snadné cestě obviňování druhých - klientů, kolegů, organizace, společnosti nebo dokonce sebe. Pustit se do hledání nových možností, odhalit poučení, které se v těch nejobtížnějších situacích často skrývá a získat podporu. 

Poskytujeme supervizi individuální i skupinovou (týmovou).

Více informací naleznete zde.