Dítě s komplexním vývojovým traumatem OSOBNĚ


Dítě s komplexním vývojovým traumatem 

akreditace MPSV č. A2023/1053-SP/PC


Termín: středa 22.5. 2024 - čtvrtek 23.5. 2024

Čas: 9:00 -16:00 v obou dnech

Počet výukových hodin: 16

Místo: komunitní místnost Obecního úřadu v Opavě-Malých Hošticích, Slezská 4/11                            

Max. počet účastníků: 20

Cena: 5 500 Kč


Nabízíme Vám dvoudenní vzdělávací program, seznamující se základními principy komplexního vývojového traumatu u dětí. Zaměříme se na příčiny, důsledky komplexního vývojového traumatu, na oblasti, které jsou nejvíce zasaženy. Součástí vzdělávacího programu jsou i praktická konkrétní doporučení, techniky pro práci s dětmi s komplexním vývojovým traumatem.

CO ZÍSKÁTE ABSOLVOVÁNÍM SEMINÁŘE?

 • Účastníci dovedou vlastními slovy popsat co je to komplexní vývojové trauma, posttraumatická stresová porucha, jak se následky projevují u dětí a u dospělých.
 • Účastníci budou schopni popsat projevy vysoké aktivace i zamrznutí a jejich význam pro další interakci s dítětem
 • Účastníci dovedou pohovořit o dalších, tedy psychických a somatických posttraumatických poruchách chování dítěte, jako například věková regrese, disociace apod.
 • Účastníci dovedou popsat, jak by identifikovali problémové chování dítěte a odlišili projevy PTSD a syndromu ADHD.
 • Účastníci jsou schopni definovat základy přístupu k dítěti s traumatem či posttraumatickou poruchou a pohovořit o zásadách správné interakce s dítětem.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

Účastníci získají náhled na problémové chování u dětí, které souvisí s komplexním vývojovým traumatem. Dozvědí se, jak tyto projevy identifikovat a jak na ně adekvátně reagovat.

Na semináři budou využity kazuistiky z terapeutické práce lektorek, včetně jejich rozboru a hledání řešení, jak je vhodné se v daných situacích zachovat. Seminář pomůže získat nový pohled na dětské trauma, které se projevuje v mnoha oblastech života dítěte.

Hlavní těžiště vzdělávacího programu je v jeho praktické části, vycházející z principů Rodinné terapie zaměřené na poruchy vztahové vazby,. Jedná se o jednoduché techniky a metody, které může každý účastník hned použít ve své praxi s rodinami a dětmi s komplexním vývojovým traumatem.

PRO KOHO?

Kurz je určen všem, kdo chtějí porozumět komplexnímu vývojovému traumatu u dětí a kteří se chtějí naučit bezpečné interakci s nimi. Je určen odborné veřejnosti z řad psychologů, sociálních pracovníků, speciálních pedagogů i dalších profesí, které jsou v kontaktu s dětmi ohroženými následky traumatu.


KDO VÁS PROGRAMEM PROVEDE?

Mgr. et Mgr. Věra Nešutová

Psycholožka, terapeutka, supervizorka, lektorka, integrativní kouč.

Lektorka vystudovala na UP v Olomouci nejdříve obor sociologie a pak jednooborovou psychologii.

V terapeutické praxi vychází z následujících metod:

 • Systemický přístup ke klientovi
 • Transformační systemická terapie podle Virginie Satirové
 • Rodinná terapie zaměřená na poruchy attachmentu
 • Dyadická vývojová psychoterapie
 • Terapeutické rodičovství podle modelu Kim S. Goldingové
 • Práce s pískovištěm Sand Tray pod supervizí Madeleine de Little B. Ed., M.Sc. z Kanady

Lektorka má praxi z oblasti managementu, dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a supervizím pro pracovníky v pomáhajících profesích. V posledních letech se více orientuje na psychoterapeutickou práci s jednotlivci, páry, ale i s celým rodinným systémem. Jejím klienty jsou i rodiny s přijatými dětmi (pěstouni, ale i osvojitelé).


Mgr. Martina Žiga Černá

Psycholožka, terapeutka, lektorka.

Lektorka vystudovala gymnázium a střední pedagogickou školu, obor vychovatelství, na UP v Olomouci jednooborovou psychologii.

V terapeutické praxi vychází z následujících metod:

 • Integrativní psychoterapie (KBT, Gestalt terapie, Imaginace, Focusing, EFT – terapie zaměřená na emoce, arteterapie, dynamická psychoterapie)
 • Krizová intervence
 • Rodinná terapie zaměřená na poruchy attachmentu
 • Dyadická vývojová psychoterapie

Ve svém profesním životě lektorka pracovala mimo jiné jako pedagog, HR konzultant, psycholog v oboru psychologie práce a osobní poradce pro nezaměstnané, školní psycholog a psycholog Střediska výchovné péče (práce s dětmi a mládeží s problémovým chováním). V současné době působí jako psycholog, terapeut a lektor v sociální oblasti (rodinné poradenství, individuální a párové terapie, náhradní rodinná péče).

OBČERSTVENÍ

V průběhu vzdělávacího programu je pořadateli zajištěno drobné občerstvení, káva, čaj, pití. Pro účastníky zajišťujeme obědy v masové i vege verzi (není v ceně kurzovného), Obědy se hradí v místě konání hotově. Po dobu konání k dispozici vybavená kuchyňka. 

DOPRAVA:

Transport po vlastní ose. Více informací o místě konání a mapu naleznete na:

https://mapy.cz/zakladni?source=firm&id=2023720&x=17.944719&y=49.938526&z=15

Pro dojezd z Opavy je možno využít MHD, autobus č. 219, zastávka "Kaple".

Komunitní místnost Obecního úřadu v Opavě-Malých Hošticích je krásný a stylový prostor, který nabízí dostatek místa a soukromí pro plánované aktivity i posezení venku. 


REGISTRACE

Po vyplnění závazné přihlášky (viz přihlašovací formulář níže) obdržíte informace k uhrazení nevratné zálohy 500 Kč, případně celé částky kurzovného  na bankovní účet 2301958262/2010. Místo v kurzu máte rezervováno až po uhrazení nevratné zálohy. Doplatek za kurzovné se hradí podle platebních a storno podmínek. Uhrazením zálohy přijímáte platební a storno podmínky