Úvod do biodynamické práce s tělem 

Termín: 19.5.- 21.5. 2023

Čas:  pátek 9:00 - 18:00 hodin, sobota 9:00 - 18:00 hodin, neděle 9:00 - 12:00 hodin  (celkem 17 hodin)
Místo: komunitní místnost Obecního úřadu Opava-Malé Hoštice, Slezská 4/11
Max. počet účastníků: 20
Cena: 4 200 Kč

Připravili jsme pro Vás třídenní workshop zaměřený na techniky a práci s tělem, které vycházejí z biodynamického přístupu a biorelease masáží. Jedná se o volné pokračování dvoudenního semináře na téma Stres, psychosomatika a integrace sebepéče o duši a tělo, který jsme organizovali loni v květnu. 


Biodynamický přístup k práci s tělem vychází z jednoty a vzájemné provázanosti těla a duše. Při terapeutickém ovlivňování psychických a psychosomatických problémů využívá nejen slovo, ale také naši schopnost vnímat, prožívat a vyjadřovat věci na tělesné úrovni. Tato schopnost může být částečně nebo úplně blokována stresovými událostmi prožitými od raného dětství do současnosti. Biodynamická intervence k odstranění těchto blokád využívá nejenom verbální metody, ale zejména metody zahrnující tělesný dotek

Co je biorelease? Jedná se o jistý předstupeň psychoterapeutického působení na klienta především prostřednictvím biodynamického masážního ošetření a s využitím nedirektivního přístupu ke klientovi ve verbální oblasti. Je založen na předpokladu, že v každém člověku je přítomna sebeúzdravná tendence a pro některé jednodušší situace je postačující tuto sebeúzdravnou tendenci znovu nastartovat. K tomu např. může pomoci odstranění pozůstatků dřívějších stresových situací, které zůstaly uloženy v těle. 


ABSOLVOVÁNÍM WORKSHOPU ZÍSKÁTE:

 • Účastníci získají základní teoretický rámec o biodynamickém přistupu k tělu a biorelease masážích
 • Účastníci získají vhled do současných přístupů k integraci psychického i fyzického zdraví
 • Účastníci získají praktické dovednosti v některých jednoduchých technikách práce s dotekem
 • Účastníci se naučí integrovat biodynamický přístup k práci s tělem a biorelease masáže do své praxe v rámci výkonu práce v pomáhajících profesích
 • Účastníci se naučí integrovat biodynamický přístup k práci s tělem a biorelease masáže do svého každodenního života


MŮŽETE SE TĚŠIT NA:

 • Ucelené informace získané v teoretické části workshopu
 • Zážitkovou a sebezkušenostní část s ukázkami technik práce s tělem
 • Každý účastník workshopu zažije sílu a možnosti doteku jako "dávající" i jako "přijímající"
 • Důvěrné, přátelské a bezpečné prostředí 


KOMU JE WORKSHOP URČEN:

Workshop je určen jednak profesionálům z pomáhajících profesí, ale i široké veřejnosti se zájmem o sebepoznání a osobnostní seberozvoj. 


PROGRAM WORKSHOPU:

 • 7 bloků po třech hodinách. Každý blok je složen z krátkého teoretického exkurzu, na který navazuje lektorkou předvedená technika speciální biorelease masáže.
 • Tuto techniku si účastníci kurzu vyzkouší ve dvojicích sami na sobě.
 • Teorie je zaměřena na biodynamická východiska; účinky emocí na fyzické tělo; odolnost proti stresu pohledem různých generací; jak si poradit s akutním stresem a posttraumatickou stresovou poruchou; na sebepéči.
 • Praktické ukázky budou obsahovat mimo jiné: Reichovu orgonomickou masáž; Lifting kloubů; Dechovou masáž dle prof. Middendorfa; Masáž hlavy; Brazilskou masáž nohou atd.
 • Psychohygiena: pravidelné přestávky + 2 hodinová přestávka na oběd.


PROGRAMEM VÁS PROVEDE:

MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková - lékařka s 35 letou praxí, působí v Praze. Specializovanou způsobilost získala v oborech anesteziologie a resuscitace, urgentní medicína a veřejné zdravotnictví. Bakalářský titul získala v oborech politologie a sociologie. V současné době se zabývá zejména biodynamickou body-psychoterapií a psychosomatickou medicínou a působí rovněž jako intervent sekundárně zasažených a poskytovatel kolegiální peer podpory v týmu SPIS ve Středočeském kraji. Ve své praxi využívá rovněž komplementárních přístupů ke zdraví, je držitelkou Certifikátu MŠMT a Yoga Alliance pro učitele jógy. Ve své praxi využívá integrativní bio- psycho-sociální přístup a individuálně na klientovy potřeby zaměřené copingové strategie.

 

STRAVA A UBYTOVÁNÍ:

V průběhu třídenního vzdělávání je pořadateli zajištěno drobné občerstvení, káva, čaj, pití. Obědy v masové i vege verzi je možné zajistit pro účastníky v místě konání workshopu (není v ceně kurzovného), večeři si účastníci zajišťují sami.  Účastníkům je v místě konání k dispozici vybavená kuchyňka.

V městské části Opava-Malé Hoštice jsou k dispozici ubytovací kapacity v omezené míře (Penzion 100dola Malé Hoštice, Penzion Jory Malé Hoštice). Městská část Malé Hoštice se nachází cca 5 km od centra města Opavy, které nabízí více možností ubytování. 


DOPRAVA:

Transport po vlastní ose. Více informací o místě konání a mapu naleznete zde.

Pro dojezd z Opavy je možno využít MHD, autobus č. 219, zastávka "Kaple".

Komunitní místnost Obecního úřadu v Opavě-Malých Hošticích je krásný a stylový prostor, který nabízí dostatek místa a soukromí pro plánované aktivity i posezení venku. 


REGISTRACE:

Po vyplnění závazné přihlášky (viz přihlašovací formulář níže) obdržíte informace k uhrazení nevratné zálohy 500 Kč na bankovní účet a potvrzení o rezervaci místa. Doplatek za kurzovné se hradí podle platebních a storno podmínek, více info naleznete zde. Uhrazením zálohy přijímáte platební a storno podmínky.

Ubytování a obědy si hradí účastníci sami.