Psychická a vývojová traumata u dětí

OBSAZENO!!


Termín: 30. - 31.3. 2023

Čas:  30.3.. 10:00-15:30, 31.3. 9:00-14:30

Místo: Restaurace Terasa, Partyzánská 1521/7, Opava-Kateřinky, salonek

Max. počet účastníků: 25
Cena: 3 500 Kč


Nabízíme Vám odborný seminář, seznamující se základními principy traumatu u dětí, spojené s příčinami, důsledky, diagnostikou a terapeutickými přístupy. Forma semináře je dialogická s interaktivními prvky. Lektorka se více než 20 let věnuje praxi s dětmi a tyto zkušenosti shrnuje v knize Trauma u dětí (Grada, 2021). 


CO ZÍSKÁTE ABSOLVOVÁNÍM SEMINÁŘE?

  • Účastníci dovedou vlastními slovy popsat co je to trauma, posttraumatická stresová porucha, jak se následky projevují u dětí a u dospělých.
  • Účastníci budou schopni popsat projevy vysoké aktivace i zamrznutí a jejich význam pro další interakci s dítětem
  • Účastníci dovedou pohovořit o dalších, tedy psychických a somatických posttraumatických poruchách chování dítěte, jako například věková regrese, disociace apod.
  • Účastníci dovedou popsat, jak by identifikovali problémové chování dítěte a odlišili projevy PTSD a syndromu ADHD.
  • Účastníci jsou schopni definovat základy přístupu k dítěti s traumatem či posttraumatickou poruchou a pohovořit o zásadách správné interakce s dítětem.


NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

Základní terapeutické principy a nejčastější chyby při terapii traumatu. Účastníci získají náhled i na problémové chování u dětí, které souvisí s primárním traumatem. Dozvědí se, jak tyto projevy identifikovat a jak na ně adekvátně reagovat.

Na semináři lze využít i krátké kazuistiky účastníků, které lektorka rozebere a společně se skupinou bude hledat řešení, jak je vhodné se v daných situacích zachovat. Seminář pomůže získat nový pohled na dětské trauma, které se projevuje v mnoha oblastech života dítěte.

  

PRO KOHO?

Kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět traumatu u dětí a kteří se chtějí naučit bezpečné interakci s nimi. Je určen odborné veřejnosti z řad psychologů, sociálních pracovníků, speciálních pedagogů i dalších profesí, které jsou v kontaktu s dětmi ohroženými následky traumatu. Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře. Seminář nemá akreditaci MPSV, ani MŠMT.


KDO VÁS PROGRAMEM PROVEDE?

PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D.

Klinická psycholožka, supervizorka a odborná asistentka katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi hlavní oblasti jejího profesního zaměření patří problematika traumatu, attachmentu, obecně dětské psychologie a distančních forem odborné péče v psychosociálních oborech (hlavní řešitelka grantu TAČR).

V terapeutické praxi vychází z metod Somatic Experiencing ®, Satiterapie, Focusingu, VTI a Katatymně-imaginativní psychoterapie.

Spolupracuje na programu Dětství bez násilí Centra Locika Praha.

Autorka a spoluautorka řady odborných publikací, mezi které patří monografie Trauma u dětí (2021), Psychologie zdraví (2021), Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin (2017), Krizové situace výchovy a výuky (2015), Psychicky zranené dieťa a možnosti intervencie (2018) a kapitol v knize Dítě traumatizované v blízkých vztazích (In Matoušek, 2017).


STRAVA:

V průběhu vzdělávání je pořadateli zajištěno drobné občerstvení, káva, čaj, pití. Účastníci mohou využít možnost obědů přímo v restauraci Terasa (není v ceně kurzovného).  


DOPRAVA:

Transport po vlastní ose. Více informací o místě konání zde.


REGISTRACE:

Po vyplnění závazné přihlášky (viz přihlašovací formulář níže) obdržíte informace k uhrazení nevratné zálohy 500 Kč na bankovní účet a potvrzení o rezervaci místa. Doplatek za kurzovné se hradí podle platebních a storno podmínek, více info naleznete zde. Uhrazením zálohy přijímáte platební a storno podmínky.

Ubytování a obědy si hradí účastníci sami.